Balstoties uz grāmatā „Saules gads” iegūto informāciju un saskaņojot ar tās autoriem Ainu Tobi un Gvido Tobi, esam izveidojuši senbaltu gadalaiku kalendāru rotās.

Astronomiski gadalaikus nosaka Saules ieiešana vienā no četriem galvenajiem ekliptikas punktiem: Saulei pavasara punktā ieejot, sākas astronomiskais pavasaris, vasaras saulstāvi sasniedzot – astronomiskā vasara, ekvatoru rudens punktā šķeļot – astronomiskais rudens un nonākot ziemas saulstāvī – astronomiskā ziema. Visi gadalaiki ir kosmisko norišu atspoguļojums Saules gada ritumā, kas dabā izpaužas kā zināmas attiecības starp gaismu un tumsu.

Kalendārā izmantotie latviešu tēlotāja raksta elementi ir laika zīmes, kas nes rotājošu un gadskārtu rituāliem atbilstošu tradīciju. Bet katras zīmes uzbūve, tās veidojošo pamatelementu kompozīcija glabā arī mitoloģisku saturu un jēgu. Būtiski bija atrast likumsakarību, caur kuru veidojas rakstu zīmju virkne, kurā katra laika zīme kā apliecinājums „izaug” no iepriekšējās un, dabiski pārmainoties, „pāraug” nākamajā. Ikviena no dotajām Laika zīmēm un arī virkne kopumā ir atslēga katra paša iekšējai atklāsmei, kas var atvērt dažādu līmeņu patiesības. Visas rakstu zīmes kopīgi caurstrāvo ideja par gaismas klātbūtni, par Saules ceļu gada ritumā.

Lai atrastu savam gadalaikam (dzimšanas datums) raksturīgās zīmes, kalendāru lasam no centra uz āru pulksteņrādītāja virzienā.

Ļaujiet rakstu zīmei uzrunāt dvēseli!


Ziemas saulstāvji
Akas zīme.
Akas simbols raksturo pasaules pamatu; tajā, caur simboliskiem akas grodiem, kurus rada četri slīpie krusti, veidojas tukšuma telpa jeb Sākotne. Šajā zīmē savienojas augša ar leju un debesis ar pazemes ūdeni. Šī zīme ievada jaunu Saules gadu, tāpēc tā ir arī Saules un pasaules zīme. 
Meteņi
Meteņu zīme.
Meteņu zīme ir katra jauna aizsākuma simbols. Slīpais krusts, kurš aizpilda Saules zīmes tukšumu, rada jaunu, dinamisku attīstības stāvokli un norāda uz apzinātu ieiešanu dzīves telpā, dažādo dzīves materiālo un ideālo procesu viducī. 
Pavasara saulgrieži
Austras zīme.
Austras jeb lecošās Saules zīme simbolizē tiecību uz augšējo, uz debesu pasauli, tā ir cilvēces zināšanu un ideālo priekšstatu apkopojuma modelis. Šī zīme, simbolu valodā, ir Saules lēkta un rieta grafiskais attēlojums. Saistīta ar nemainīgo Saules ritumu, ar tās mūžīgo ceļu debesu kalnā, šī ir pasaules kārtības zīme mūsu bērniem, jo tajā ir apvienota izpratne par pagātni, tagadni un nākotni.
Ūsiņi
Ūsiņa zīme ir gaismas zīme, kas atveido Saules zirgus, kuri velk Sauli debesu kalnā. To sauc arī par Atslēgas zīmi, jo ūsiņš atslēdz durvis vasarai - atnes kokiem lapas, zemei zāli. Ūsiņa zīme dod īpašu spēku ceļā un darbos, tā mudina vērot, saprast un darīt, lai gūtu svētību. Pazīstama arī kā Dzīvības zīme. Tika vilkta gan šūpuļos, gan uz sliekšņiem, gan citur kā aizsardzības zīme. Šī zīme dod spēku vārgajiem, dziedē slimības un stiprina savienības.
Vasaras saulstāvji
Saules zīme.
Spēcīgs Saules gaismas simboliskais attēlojums. Dzīvības spēku kulminācijas un piepildījuma zīme. Visuma norišu harmonijas simbols. Saule ir pakāpusies visaugstāk debesu kalnā, pilna dzīvinoša spēka, spožuma un enerģijas.
Laidene
Krustu krusts.
Krustu krusts ir dzīvās matērijas zīme, kas cieši saistīta ar auglību, uguni un māju. Šī zīme veidojas no četriem slīpiem krustiem, tā simbolizē matērijas dinamisko dabu un dzīvības aktīvo stāvokli. Senatnē krustu krustu vilka uz maizes klaipiņa pirms to laida krāsnī un vakarā, gulēt ejot, to zīmēja pavarda pelnos. Reizēm krustu krustu sauc arī par Laimas krustu vai Māras krustu. Katra lieta, kam simboliski tiek uzvilkts krustu krusts, tiek ziedota Mārai vai Laidenei, saņemot pretī svētību un uzraudzību.
Rudens saulgrieži
Jumis.
Jumis ir zemes un auglības zīme. Jumim viss padodas dubulti, jo tā ir dvīņu zīme, jumis – tas nozīmē pāris vai divi kopā. Seno zemnieku mājas rotāja un aizsargāja juma zirdziņi, arī pāris. šī zīme raisa auglības spēku, bagātību, izdošanos un veiksmi. Vārds „ Jumis” saistāms ar līvu vārdu „Jumala”, kas nozīmē „Dievs”.
Mārtenis
Mārtiņa zīme.
Mārtiņa zīme ir gaismas un uguns simbols. Gada tumšajā laikā, gaisma un siltums ļaudīm ir ļoti nepieciešama, Mārtiņa zīme atgādina gailošu ugunskuru. Šī zīme, stilizēti, attēlo divus gaiļus – gaismas vēstnešus, un ir atvasinājums no tālāk pārveidotas Jumja zīmes; saritinot Jumja zīmes galus, iegūstam Mārtiņa zīmi. Ziemā, dzīvības spēks glabājas saknēs, šī zīme stāsta par Viņsaules stiprumu un pazemes spēku, tie ir vārti, caur kuriem jāiziet, lai sāktos kas jauns.

 

SENBALTU GADALAIKU KALENDĀRS

SENBALTU GADALAIKU KALENDĀRS