LIETOŠANAS NOTEIKUMI/DISTANCES LĪGUMS
Izdarot pasūtījumu interneta veikalā www.amulets.lv saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 10. panta pirmo un otro daļu, starp Jums kā patērētāju un interneta veikala www.amulets.lv īpašnieku SIA “H Amulets” kā pārdevēju, tiek slēgta civiltiesiska vienošanās jeb distances līgums.

DISTANCES LĪGUMS
Šis līgums tiek slēgts starp uzņēmumu SIA „ H Amulets”, Reģ. Nr. LV40103077381 juridiskā adrese: Kalpaka bulvāris 5, Rīga, LV-1010, Latvija – un pircēju, kas veic pirkumu www.amulets.lv interneta veikalā.
Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

PRECES PASŪTĪŠANA
Veicot pasūtījumu interneta veikalā www.amulets.lv Pircējs uz norādīto e-pasta adresi saņem automātiski ģenerētu pasūtījuma apstiprinājumu un apmaksas informāciju. Gadījumā, ja Pircējs nav saņēmis interneta veikala www.amulets.lv pasūtījuma apstiprinājumu uz norādīto e-pasta adresi, lūdzam sazināties ar mums, rakstot: amulets@amulets.lv vai zvanot: 67332041 vai 26471814, lai pārliecinātos vai pasūtījums ir reģistrēts. Minimālais pirkuma grozs - 20 eiro

PRECES UN TO CENAS
Preču cenas ir norādītas euro, ar PVN. 
Piegādes cena ir iekļauta preces cenā. 
Pārdevējs nodrošina preču piegādi, saskaņojot ar Pircēju. Pārdevējs nodrošina bezmaksas piegādi.

APMAKSAS KĀRTĪBA
Pēc pasūtījuma veikšanas Jūs uz savu e-pasta adresi saņemsiet apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu un informāciju par apmaksu. Maksājuma informācijas lauciņā ierakstiet pasūtījuma numuru. Lūdzam arī pārbaudīt savas e-pasta sistēmas (īpaši Inbox un Gmail gadījumos) mēstuļu/spama mapi, jo reizēm no mums neatkarīgu iemeslu dēļ vēstules no www.amulets.lv var nonākt tur.

PASŪTĪJUMA IZPILDES KĀRTĪBA
Pasūtījuma izpildes termiņi un kārtība ir atkarīgi no apmaksas un piegādes veida, kā arī no izvēlētās preces. 
Ja gadījumā konkrētā prece veikalā www.amulets.lv ir izpirkta, Pārdevējam ir tiesības izpildīt pasūtījumu 15 darba dienu laikā, sazinoties un brīdinot par  to Pircēju.

PIRCĒJA TIESĪBAS (tai skaitā atteikuma tiesības)
Pircējam ir tiesības izvēlēties un iegādāties preces interneta veikalā www.amulets.lv gan kā reģistrētam, gan kā nereģistrētam klientam;
Pircējam ir tiesības atteikties un atgriezt piegādātās preces:
Pircējam ir tiesības atgriezt iegādātās preces 14 dienu laikā no preču saņemšanas brīža, nosūtot tās uz SIA „H Amulets” jur. adresi: Kalpaka bulv.5, Rīga LV-1010;
Pircēja pretenzijas uzskatāmas par nepamatotām attiecībā uz preces defektiem, kas radušies Pircēja nevērīgas attieksmes rezultātā (piem., mehāniski bojājumi);
Atgriežot preci, Pircējs sedz visus ar preču atgriešanu saistītos izdevumus;
Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības preces brāķa vai neatbilstošas preces gadījumā, visus ar preču atgriešanu saistītos izdevumus sedz SIA „H Amulets”;
Pircējamir tiesības saņemt par preci samaksāto naudu, ja Pircējs ir izpildījis sekojošus preču atgriešanas noteikumus: uz e pastu amulets@amulets.lv ir nosūtīts Preču atteikuma iesniegums; 7 dienu laikā no atteikuma iesniegšanas nelietota prece oriģinālajā iepakojumā un ar visiem oriģinālajiem marķējumiem ir nosūtīta SIA „H Amulets” jur. adresi: Kalpaka bulv.5 Rīga, LV-1010; brāķa vai neatbilstošas preces gadījumā sūtot preci pa pastu jāpievieno čeks par atpakaļ sūtīšanas izdevumiem.
Ja Pircējs ir ievērojis visus ar preču atgriešanu saistītos noteikumus, tad 5 darba dienu laikā pēc atgrieztā sūtījuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no Pircēja rakstveida atteikuma saņemšanas dienas, SIA “H Amulets” atmaksā Pircēja bankas kontā preces vērtību, neatmaksājot piegādes izmaksas.


Atteikuma tiesības
Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.
Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.
Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

PIRCĒJA PIENĀKUMI
Pircēja pienākums ir iepazīties ar Distances līgumu un citiem noteikumiem, kas attiecas uz preču pasūtīšanas, apmaksas, piegādes un atgriešanas kārtību un uzņemties atbildību par noteikumu neievērošanu;
Pircējam, reģistrējoties kā www.amulets. lv klientam, ir pienākums aizpildīt visus norādītos laukus;
Pircējam ir pienākums, aizpildot reģistrācijas veidlapu, kā arī veidlapu, kas aizpildāma veicot pasūtījumu, sniegt par sevi patiesas ziņas;
Pircējs ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un jebkurām tiesiskajām sekām, kas kādai no līgumslēdzēju pusēm var rasties nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā;
Pircējs ir atbildīgs par sniegtās informācijas precizitāti. SIA “H Amulets” neuzņemas atbildību par gadījumiem, kad Pircēja pasūtītā prece netiek piegādāta pircējam, neprecīzi norādītas informācijas dēļ.

SIA “H AMULETS” TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
SIA “H Amulets” piedāvā Pircējiem kvalitatīvas preces. Brāķa gadījumā, SIA “H Amulets” pienākums ir atmaksāt Pircējam viņa samaksāto preces vērtību, kā arī preces atgriešanas izdevumus;
SIA “H Amulets” piedāvā  Pircējiem ērtus piegādes nosacījumus. Ja SIA“H Amulets” nav izpildījis norādītos preces piegādes termiņus, SIA “H Amulets” atvainojas un pagarina dotās preces izpildes termiņu;
SIA “H Amulets” augsti vērtē Pircēju uzticību, tāpēc apņemas nodrošināt augstu Personas datu aizsardzības līmeni, kā arī bez pircēja piekrišanas neizpaust viņa sniegto informāciju trešajām personām;
SIA “H Amulets” strādā pie tā, lai informācija par precēm, to pieejamību, cenām un piegādi būtu korekta un pareiza.
Interneta veikalā www.amulets.lv apskatāmajām precēm un cenām ir informatīvs raksturs. Cenas un preču piedāvājums var tikt nebūtiski mainīti bez brīdinājuma (piem. tehniska detaļa aizdarei). Ja gadījumā konkrētā prece ir izpirkta, Pārdevējam ir tiesības izpildīt pasūtījumu 15 dienu laikā
Piedāvātās preces ir roku darbs, tāpēc to izskats var nedaudz atšķirties no katalogā redzamā.
SIA ““H Amulets” ir tiesības mainīt un papildināt šos noteikumus un līgumu. Izmaiņas stājās spēkā no to publikācijas brīža interneta vietnē www.amulets.lv, un tās attiecas uz preču pasūtījumiem, kas veikti pēc izmaiņu publikācijas.

KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA
Internetveikals www.amulets.lv atbildīgi novērtē konfidencialitāti valsts regulēšanas likumu ietvaros, ciena un sargā personīgās informācijas neaizskarību. Lūdzu iepazīstieties ar mūsu konfidencialitātes politiku pirms mūsu mājas lapas lietošanas.
Vispārīgie noteikumi.
Internetveikala www.amulets.lv mājas lapas lietošana nozīmē Lietotāja piekrišanu konfidencialitātes politikai un personas datu apstrādes noteikumiem.
Apmeklējot mājas lapu, automātiski tiek apkopoti tehniskie dati, ieskaitot IP adresi, cookie – failus, pārlūka apmeklējuma vēsture utt. Jūs varat konfigurēt savu pārlūku tā, lai netiktu saglabāti cookie – faili.
Pastāvošā konfidencialitātes politika nosaka internetveikala mājas lapas Administrācijai nodrošināt personas datu neizpaušanu un konfidencialitātes režīma aizsardzību, kurus Lietotājs pēc pieprasījuma sniedz internetveikala mājas lapas Administrācijai, parakstoties uz internetveikala piedāvājumu izsūtīšanu vai noformējot pasūtīšanu preces iegādei.
Klienta piekrišana datu apstrādei.
Personas datus, kas atļauti apstrādei pastāvošās konfidencialitātes politikas ietvaros, iesniedz Lietotājs, aizpildot pirkuma noformēšanas veidlapu internetveikala www.amulets.lv mājas lapā un ietver sekojošu informāciju:


Lietotāja personas dati var tikt nodoti Latvijas Republikas pilnvarotām struktūrām, pamatojoties tikai uz valsts likumdošanā paredzēto kārtību.
Lietotājs piekrīt tam, ka mājas lapas Administrācija ir tiesīga sniegt personas datus trešajām personām – kurjerdienestam, pasta organizācijai, elektrosakaru operatoram, maksājumu apstrādes uzņēmumam, lai varētu izpildīt pasūtījumu.
Klienta tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.
Ja Jūs nepiekrītat personas datu izmantošanai, lūdzu, atsūtiet ziņojumu mājas lapas Administrācijai izmantojot kontaktu formu mājas lapā, kurā norādiet savu atteikumu personas datu izmantošanai.
Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
Personas datu glabāšanas ilgums.
Kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt.
Kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.
Lietotāja informācijas apkopošanas mērķis.
Apstrāde, pasūtījuma izpilde un informācijas sniegšana par pasūtījuma izpildi Lietotājam.
Izveidot abpusējus sakarus ar Lietotāju.
Apstiprināt Lietotāja autentiskumu un personas datu pilnību.
Piedāvāt Lietotājam produkcijas jaunumus, speciālus priekšlikumus, informāciju par cenām, jaunu ziņu izsūtīšana un citu informāciju.
Piedāvāt Lietotājam efektīvu un tehnisku palīdzību problēmu risināšanai, kas saistīti ar internetveikala mājas lapas izmantošanu.
Mājas lapas Administrācija ir tiesīga veikt izmaiņas pastāvošā konfidencialitātes politikai bez Lietotāja piekrišanas.
Konfidencialitātes politika ir spēkā no ievietošanas brīža internetveikala mājas lapā.